Suite 2023

Kate Fitzharris, Madison Kelly, Small Measures (Jane Venis and Hannah Joynt), Motoko Kikkawa

22 July 2023 - 12 November 2023

In 2014 Dunedin Public Art Gallery established a biennial exhibition programme that explores aspects of contemporary art in Ōtepoti Dunedin. Ranging from group exhibitions through to new artist projects, this exhibition series has supported and showcased the work of 20 artists to date. Suite 2023 is the fifth project in this series, marking a decade of the DPAG Biennial Contemporary Dunedin Programme. Suite 2023 brings together four new solo exhibitions from Kate Fitzharris, Madison Kelly (Kāi Tahu, Kāti Mamoe, Pākehā), Motoko Kikkawa, and Hannah Joynt and Jane Venis, who work collaboratively as Small Measures.

Kate Fitzharris plays with scale, material and form, unpacking and celebrating the relationships and histories carried by objects across time. Madison Kelly uses drawing and percussion as embodied entry points for learning and sharing whakapapa of our mokomoko/lizards, kōhatu/rocks and wai/water. Through fluid and digital media, Motoko Kikkawa presents a personal skyscape that is shaped by a responsiveness to our current world and its possible futures; while Small Measures uses humour and irony to highlight the absurdity of contemporary life – the overregulation, dysfunction and frustration found in everyday tasks and systems.

__________

I te tau 2014 i whakatūria e Te Whare Toi Tūmatawhānui o Ōtepoti tētahi taiopeka toi rua tau e hōparatia ana kā āhuataka o te toi o nāianei ki Ōtepoti. Mai i kā whakaaturaka ā-rōpū tae atu ki kā hinoka rika toi hou, ko tautokona e tēnei raupapa whakaaturaka te whakaatutaka mai o te mahi ā te 20 rika toi ā mohoa noa nei. Ko Suite 2023 te hinoka tuarima o tēnei raupapa, e tohua ana te kahuru tau o te Taiopeka Toi Rua Tau ki Ōtepoti nā DPAG. Ka whakarauikahia mai nei e Suite 2023 kia whā anō o kā whakaaturaka takitahi hou nā Kate Fitzharris, nā Madison Kelly (Kāi Tahu, Kāti Māmoe, Pākehā), nā Motoko Kikkawa, ā, nā Hannah Joynt rāua ko Jane Venis hoki. Ko Small Measures te ikoa o tō rāua ohu toi e pahawa tahi ana ā rāua mahi toi.

Ka tākaro a Kate Fitzharris ki te rahi, ki te paparaka, ki te āhua, ā, ka whakatewhatewhahia, ka whakanuia hoki te honoka me te tāhuhu kōrero e kawea ana e te taputapu i ōhona wā. Mā te tā me te taki papā a Madison Kelly e whakatinana ana i kā uruka mai o te ako, me te tukuna ihotaka o te whakapapa o ā tātau mokomoko, o ō tātau kōhatu, ā, me te wai anō hoki. Mā te wai, mā te matihiko a Motoko Kikkawa e whakaatuhia ana tētahi horaraki ōhona ake e whaohia ana e te urupare ki tō tātau ao o nāianei, ā, ki kā momo ara e hia nei o te anamata; kai whakamahia ana a Small Measures te manawa reka me te takahiri ki te tāmuramura i te āhua pōhauhau o tēnei ao hurihuri nei. Te awa tē whitikia o te taero tikaka here, o te turikoke, me te hokehokeā kai kā mahi, kai kā pūnaha o ia rā.


Exhibition partner

« Back to past exhibitions